Erikäsitlus

Erikäsitlust vajavad saadetised on järgmised:

  saadetise üks külg on üle 150 cm

  saadetise kaks külge on üle 100 cm

  saadetis on õrn

  saadetist tuleb hoida ülespidi

  saadetis on virnastamatu (ei tohi peale laadida)

Erikäsitlust nõudvad saadetised märgistame eraldi, et tagada erikohtlemine ning maksimaalne vajalik hoolsus nende käsitlemisel. Erikäsitlustasu suurus on 3,00. Ühele saadetisele võib rakenduda mitu erikäsitlusvajadust ning -tasu. Erikäsitluse soovid palume kindlasti märkida ka paki sildile 

Karte